Vennskap, Mobbing og Ansvar i utdanings prosses  
     
FILOSOFISKE, LOGISKY OG SOSIALE SPØRSMÅL FOR BARN  
     
Dr. Eva Gajdosova , og ( 52 Filosofi spørsmål ) bok  
     
Vitenskapen vil vinne.  
     
Hva er meningen mrd livet?  
     
Hvordan filosoferer man med barn?  
     
Hva lærer barn gjenomm filosofi samtaler