(Styrking) Kurs for lærere i Hawler, 2009  
     
 
     
     
 
     
Fra Kendekewe, Kurdistan 2004